Algemene voorwaarden

1. Basisgegevens
2. Bestelling van goederen
3. Verzending van goederen, schadevergoeding
4. Persoonlijk afhalen van goederen
5. Herroeping van de overeenkomst, retour voorwaarden
6. Privacy beleid
7. Cookies
8. Slotbepalingen
9. Alternatieve geschillenbeslechting

 

1. BASISGEGEVENS

Vestigingsadres ( niet van het filiaal ):

www.mardosport.nl

SKI MOUNTAINS s. r. o.
Budimír 7
04443 Budimír
Slowakije
Emailinfo@mardosport.nl
Ondernemingsnr.: 54 016 789
BTW-nummer: SK2121555414

Gebrauchtgegenstände/Sonderregelung.

Bankrekeningen:

EURO IBAN: SK1083300000002502047983 ( EURO rekening FIO banka a.s. )
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

2. BESTELLING VAN GOEDEREN 

De goederenlijst op de website www.mardosport.nl is een catalogus van algemeen geleverde goederen. De leverancier garandeert niet de onmiddellijke beschikbaarheid van alle goederen. De beschikbaarheid van goederen wordt altijd op aanvraag bevestigd.

Om te bestellen selecteert de klant de goederen, vult het bestelformulier correct in en verstuurt de bestelling. De verzonden bestelling van goederen is een voorstel voor het sluiten van een koopcontract. De bestelling wordt verder gebruikt om goederen te reserveren.

De klant kan de prijzen van goederen bij de individuele goederen controleren. Voordat de bestelling wordt verzonden, wordt de totale prijs voor de goederen, inclusief bijbehorende kosten, berekend en wordt de klant gevraagd om akkoord te gaan.

Bestellings-annulering
Zowel de klant als de leverancier kunnen de bestelling van de klant zonder opgaaf van redenen annuleren totdat de bestelling door de leverancier is bevestigd.

In het geval dat de klant de bestelling annuleert nadat deze is aangemaakt, behoudt de verkoper zich het recht voor op vergoeding van de goederen in termen van de kosten verbonden aan de voorbereiding van de bestelling en de verzending van de goederen. Inclusief kosten voor PayPal- of stripe-transacties.

Als de leverancier de bestelling annuleert, geeft hij meestal de reden op waarom het niet mogelijk is om de bestelling te bevestigen.

 

3. VERZENDING VAN GOEDEREN 

In het geval van goederen die per post of koeriersdienst naar de klant moeten worden gestuurd, is een bindende bevestiging van de bestelling door de leverancier vereist voor de daadwerkelijke sluiting van het koopcontract.

Een bindende orderbevestiging is geen automatisch gegenereerde elektronische ontvangstbevestiging van de bestelling in het systeem van de leverancier, maar een elektronisch verzonden bevestiging gemarkeerd als 'definitieve orderbevestiging' of telefonische orderbevestiging door de leverancier, waarbij de leverancier en de klant de orderinhoud bevestigen, meestal het soort goederen, het aantal stuks, wanneer de leverancier en de klant de inhoud van de bestelling bevestigen, in het bijzonder het soort goederen, het aantal stuks, de prijs voor de goederen en het transport, en de wijze en datum van levering. Het koopcontract komt tot stand op het moment van bevestiging.

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op koopovereenkomsten die worden gesloten in het geval van postorderverkoop, maar niet voor het persoonlijk afhalen van goederen.

Levertijd 
Afhankelijk van de beschikbaarheid en de operationele mogelijkheden van de leverancier, worden de bestelde goederen zo snel mogelijk per post of een andere koerier geleverd, meestal binnen 1-10 werkdagen na de bindende bevestiging van de bestelling. Bij ongebruikelijke goederen is de levertijd meestal langer, maar wordt de klant tijdig geïnformeerd over een mogelijke verlenging van de levertijd.

De goederen worden als geleverd beschouwd na levering op het adres dat door de klant in de bestelling is opgegeven.

Verzendmethoden 
Het verschepen naar het opgegeven adres wordt verzorgd door de leverancier. De kosten voor het verschepen van goederen zijn afhankelijk van de gekozen leveringsmethode. De specifieke leveringsmethode wordt door de klant zelf gekozen, de actuele prijslijst staat vermeld op de website www.mardosport.nl in de sectie "winkelwagen", of kan schriftelijk worden aangevraagd bij de leverancier.

Betalingsmethode
De klant heeft verschillende mogelijkheden om de koopprijs voor de goederen te betalen. De goederen kunnen volledig persoonlijk worden betaald bij de leverancier, onder rembours in het verkooppunt van de goederen via een contractuele bezorgdienst, of door de aankoopprijs over te maken naar de rekening van de leverancier onder het juiste variabele symbool dat de betaling identificeert.

De zending met de goederen bevat altijd een fiscaal document

Installatie van goederen of montage maken geen deel uit van het koopcontract.

Ontvangst van goederen
De klant is verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Indien mechanische schade aan de productverpakking wordt gemerkt, is de klant verplicht om de staat van de goederen te controleren in aanwezigheid van de vervoerder. In geval van schade is de klant verplicht om een aantekening van de schade te maken en het te laten bevestigen door de vervoerder.

Door de leveringsbon te ondertekenen, stemt de klant ermee in de goederen over te nemen en bevestigt hij dat ze mechanisch onbeschadigd zijn aangekomen. Latere retours veroorzaakt door transportfout kunnen dan niet in behandeling worden genomen en worden afgewezen.

Als de klant per ongeluk een verkeerde levering van de goederen ontvangt, is hij verplicht de goederen terug te sturen. In dat geval krijgt hij de portokosten vergoed, maar tot het bedrag dat hij bij de bestelling voor bezorging heeft betaald.

Communicatie tussen klant en leverancier
Verdere communicatie tussen leverancier en klant verloopt primair per e-mail, tenzij partijen anders overeenkomen.
Schadevergoeding als de goederen niet worden overgenomen
De verkoper heeft recht op vergoeding van schade (volgens de bepalingen van § 420 en volgende van het Burgerlijk Wetboek), indien de koper goederen heeft besteld die hij niet heeft geannuleerd of zich uit het contract niet heeft teruggetrokken en heeft tegelijkertijd de goederen niet van de vervoerder overgenomen of, op verzoek van de verkoper, in het geval van een persoonlijke afhaling, de goederen niet binnen de gestelde termijn voor afhaling overgenomen. Door dit te doen, heeft de koper zijn verplichting geschonden zoals uiteengezet in art. III volgens welke de koper verplicht is de bestelde goederen over te nemen.

De verkoper behoudt zich het recht voor op schadevergoeding voor niet-aanvaarde goederen in termen van kosten verbonden aan de voorbereiding en verzending van goederen naar het ophaalpunt. Inclusief kosten voor PayPal- of stripe-transacties.

 

4. Persoonlijk afhalen van goederen

Als de klant de goederen online bestelt en deze persoonlijk afhaalt, bevestigt de leverancier alleen dat de goederen zijn voor de klant gereserveerd.

De goederen worden voor de klant gereserveerd gedurende een periode van 24 uur vanaf de bestelling, tenzij anders afgesproken. De klant heeft het recht om de goederen te inspecteren alvorens de koopovereenkomst te sluiten.

In het geval van persoonlijke afhaling van goederen bij de leverancier, wordt de koopovereenkomst pas geacht te zijn gesloten na betaling van de volledige aankoopprijs en aanvaarding van de goederen door de klant.

 

5. HERROEPING VAN DE OVEREENKOMST

Herroepingsrecht van de klant 
De klant heeft het recht om de overeenkomst te herroepen als de leverancier niet voldoet aan de overeengekomen leveringsvoorwaarden.

De klant heeft volgens de wet nr. 102/2014 Coll. betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van goederen of de levering van diensten op basis van een overeenkomst gesloten op afstand of een overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimten van de verkoper en betreffende de wijziging van bepaalde wetten (hierna de "wet") onder § 7 en volgende, het recht om de koopovereenkomst te herroepen binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen. De klant is verplicht om de leverancier, per post of persoonlijk, de schriftelijke kennisgeving van herroeping en alle andere relevante documentatie, zoals bestelbonnen, ontvangstbewijzen, handleidingen en andere productdocumentatie die bij het product is geleverd, binnen 14 kalenderdagen na herroeping in te dienen.

Het herroepingsrecht volgens de vorige zin is niet van toepassing op klanten die de goederen persoonlijk rechtstreeks bij het afhaalpunt van de E-shop hebben gekocht: www.mardosport.nl

Als een geschenk of andere bonus samen met de goederen aan de koper wordt verstrekt, wordt de geschenkovereenkomst tussen de verkoper en de koper gesloten met de voorwaarde dat als de klant zich terugtrekt uit de koopovereenkomst of een deel van de goederen retourneert, de totale prijs van de onderstaande bestelling wordt verlaagd, waardoor de klant recht heeft op bonussen en geschenken, verliest de geschenkovereenkomst met betrekking tot een dergelijk geschenk zijn werking en is de koper verplicht het verstrekte geschenk samen met de goederen aan de verkoper terug te geven.

Herroepingsrecht van de leverancier
De leverancier heeft slechts het recht om de overeenkomst te herroepen totdat de goederen zijn verzonden, en alleen in geval van onbeschikbaarheid van goederen of een aanzienlijke verandering in de prijs van goederen. Voor de herroeping is de leverancier echter altijd verplicht om contact op te nemen met de klant om een
​​verdere actie af te spreken.

Procedure in geval van herroeping van de overeenkomst
Vanwege het feit dat in geval van herroeping de overeenkomst vanaf het begin wordt opgezegd, retourneert of vervangt de leverancier aan de klant en de klant aan de leverancier alle ontvangen diensten. In het geval dat de klant de bestelling annuleert nadat deze is aangemaakt, behoudt de verkoper zich het recht voor op vergoeding van de goederen in termen van de kosten verbonden aan de voorbereiding van de bestelling en de verzending van de goederen. Inclusief kosten voor PayPal- of stripe-transacties.

De klant kan zich terugtrekken door de leverancier hiervan op de hoogte te stellen, elektronisch op het e-mailadres info@mardosport.nl of schriftelijk bij de leverancier. Bij herroeping is het noodzakelijk om het bestelnummer, het variabele symbool en de aankoopdatum te vermelden en het originele aankoopbewijs op te geven.

Het retourformulier kan hier worden gedownload (klik om te downloaden)

Als de klant de goederen reeds heeft ontvangen en aanvaard, zal hij de goederen terugsturen naar de locatie van de leverancier, waar de leverancier de staat van de geretourneerde goederen zonder onnodige vertraging zal beoordelen.

In het geval dat het geretourneerde product aankomt in een andere staat dan die waarin het naar de klant is verzonden, moet de klant de leverancier vergoeden voor de kosten die nodig zijn om het product door te verkopen, inclusief algemene schade en schade die specifiek verband houdt met het gebruik van het product. De leverancier behoudt zich het recht voor om het geretourneerde product te beoordelen en een restitutie aan te bieden waarvan de kosten voor reparatie worden afgetrokken als dat nodig is om het product in wederverkoopkwaliteit te brengen.

De koopprijs of een deel daarvan wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retournering van de goederen, aan de klant betaald. De verkoper zal de geretourneerde goederen controleren en testen.

PRODUCTEN DIE RUILEN / RETOURZENDEN / TERUGBETALEN dienen te worden, moeten door COURIER verzonden worden.

We halen geen retours op bij het postkantoor en deze worden niet verwerkt.

Retourkosten zijn voor rekening van de klant, inclusief PayPal of Stripe transactiekosten.

De terugbetaling wordt aan de klant gegeven op dezelfde manier waarop de aankoop is gestart, tenzij er vooraf een overeenkomst is bereikt tussen de leverancier en de klant.

Adres voor alle soorten retourzendingen is:

www.mardosport.nl , Budimír 7 , 04443 Budimír, Slowakije.

De retourzending moet het ingevulde herroepingsformulier, het originele aankoopbewijs en het rekeningnummer bevatten waarop de klant de terugbetaling wenst te ontvangen.

1. Goederen bestemd voor reparatie of omruiling dienen in de originele verpakking met opvulmateriaal te worden verzonden.
2. Elk item, zelfs als het moeilijk in te pakken is, moet stevig worden verpakt.
3. Dozen moeten aan elke kant worden verzegeld met plakband. Gebruik indien mogelijk ducttape.
4. Op het grootste deel van het pakket moet een envelop worden aangebracht met daarin een vrachtbrief of etiketten waarop breekbare goederen, rembours of andere speciale markeringen worden vermeld.
5. Het pakket goederen moet zodanig zijn verpakt dat de individuele goederen in het pakket niet kunnen bewegen.
6. Een laag dempingsmateriaal moet op de bodem van de doos worden geplaatst om de goederen tijdens het transport beter te beschermen.
7. De resterende openingen moeten worden opgevuld en er moet nog een laag dempingsmateriaal op worden geplaatst.
8. Er mogen geen oneffenheden of uitstekende delen op het oppervlak zijn.
9. Lange of scherpe of puntige delen van de goederen mogen niet uitsteken uit de verpakking.
10. Het is noodzakelijk om de ruimte binnenin zo goed mogelijk te benutten (d.w.z. de vrije ruimte tussen de goederen en de wand van de doos op te vullen) en hoogwaardig, vormvast verpakkingsmateriaal te gebruiken om de goederen te beschermen.
11. Moeilijk te verpakken goederen met speciale vormen moeten de krimpfolie door andere verpakkingsmaterialen hebben beschermd.

Wij accepteren geen goederen die anders verpakt zijn.

 

GARANTIE, RETOUR VOORWAARDEN EN RETOURBELEID

5.1 De aansprakelijkheid voor defecten aan de goederen wordt geregeld door de bepalingen van §622 en §623 van het Burgerlijk Wetboek. De verkoper behandelt klachten van consumenten in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van de Slowaakse Republiek, met name wet nr. 250/2007 Coll., het Burgerlijk Wetboek van de Slowaakse Republiek en de geldende wettelijke voorschriften.

5.2 Voor alle goederen die op basis van burgerrechtelijke betrekkingen zijn gekocht, is de garantieperiode in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van de Slowaakse Republiek, tenzij de wettelijke voorschriften van de Slowaakse Republiek een kortere periode voorschrijven voor bepaalde soorten goederen. De garantieperiode begint op de dag dat de goederen door de koper worden overgenomen.

5.3 De garantieperiode is ook van toepassing op verbruiksartikelen waarvan de levensduur of bruikbaarheid anderszins wordt beperkt door wettelijke voorschriften of normen.

5.4 De garantie dekt geen defecten en schade veroorzaakt in verband met normale slijtage, handelingen van de koper of een derde partij na overname van de goederen door de koper, onprofessionele en onzorgvuldige omgang, overbelasting, mechanische schade of slijtage, gebruik van de goederen in strijd met de gebruiks- of doelvoorschriften het niet naleven van de regels voor gebruik, onderhoud of opslag, in geval van natuurrampen, onprofessionele of onjuiste montage of installatie, als gevolg van het niet uitvoeren van regelmatig onderhoud en service-inspecties (indien gespecificeerd volgens de gebruikershandleiding) voor goederen (ski's, skischoenen, bindingen).

5.5 De ​​koper verliest de garantie zelfs als de verzegeling van de goederen wordt verwijderd of de klant zelf ingrijpt in de goederen.

5.6 De koper kan een retour indienen::
- persoonlijk op 
www.mardosport.nl , Budimír 7 , 04443 Budimír, Slowakije door de goederen en het aankoopbewijs te tonen
- door de goederen samen met andere documenten (met name aankoopbewijzen) te sturen naar het adres
www.mardosport.nl , Budimír 7 , 04443 Budimír, Slowakije per koerier en niet onder rembours! Het is noodzakelijk om een ​​kopie van het aankoopbewijs (factuur) bij de goederen te voegen en we raden aan om een ​​ingevuld Retourformulier bij te voegen. 

PRODUCTEN DIE RUILEN / RETOURZENDEN / TERUGBETALEN dienen te worden, moeten door COURIER verzonden worden.

We halen geen retours op bij het postkantoor en deze worden niet verwerkt.

5.7 De koper zal een leesbaar origineel of een kopie van het aankoopbewijs van de goederen bij de retour goederen voegen en een gedetailleerde beschrijving geven van het defect en de manier waarop het gebrek zich extern manifesteert. De goederen dienen schoon te worden aangeleverd met de bijgeleverde accessoires.

5.8 Bij het indienen van een retour geeft de verkoper een bevestiging aan de klant. Als de retour wordt ingediend door middel van communicatie op afstand, moet de verkoper uiterlijk een bevestiging van de retour aan de klant bezorgen, samen met een document over de afhandeling van de retour. De retourbevestiging hoeft niet te worden geleverd als de klant de mogelijkheid heeft de retour op een andere manier te bewijzen. Het is niet mogelijk om de retour te beoordelen zonder de goederen voor te leggen.

5.9 In geval van een defect dat kan worden verholpen, heeft de koper het recht om dit kosteloos, tijdig en behoorlijk te laten verhelpen. De verkoper is verplicht het defect zonder onnodige vertraging te verhelpen. In plaats van het defect te verhelpen, kan de koper om vervanging van het artikel verzoeken, of, als het defect slechts een deel van het artikel betreft, vervanging van het onderdeel, als de verkoper geen onevenredige kosten moet maken vanwege de prijs van de goederen of de ernst van het defect. De verkoper kan het defecte artikel altijd vervangen door een perfect exemplaar in plaats van het defect te verhelpen, als dit geen ernstige problemen voor de koper oplevert. In het geval van een defect dat niet kan worden verholpen en waardoor het product niet correct kan worden gebruikt als een product zonder defecten, heeft de koper het recht om het product te ruilen of het recht om de overeenkomst te herroepen. Dezelfde rechten behoren toe aan de koper als het defect wordt verwijderd, maar de koper kan het artikel niet goed gebruiken vanwege het terugkeren van het defect na reparatie of vanwege een groter aantal defecten. Bij andere onherstelbare gebreken heeft de koper recht op een redelijke korting op de prijs van het artikel.

5.10 De verkoper verstrekt een document over de afhandeling van de retour uiterlijk 30 dagen na de datum van de retour in overeenstemming met de wet op de consumentenbescherming en wettelijke voorschriften. De koper erkent en gaat ermee akkoord dat het claimbewijs en de afhandeling van de retour aan de koper kunnen worden overhandigd via e-mail naar de contactgegevens die door de koper zijn verstrekt. Na het beëindigen van de retourprocedure, alsmede op basis van het verzoek van de koper per e-mail, sms of ander geschikt middel, is de koper verplicht de geclaimde goederen binnen 15 dagen van de verkoper over te nemen, indien de klacht is afgehandeld door reparatie, korting, omruiling van goederen (nieuwe goederen ) of door de retour af te wijzen.

5.11 Als de koper het product niet binnen 30 dagen na afhandeling van de retour of binnen 30 dagen vanaf de datum van herhaalde levering van de goederen aan de koper overneemt of het niet binnen dezelfde termijn na verzending van de uitnodiging van de verkoper naar het door de koper opgegeven contactadres overneemt, heeft de verkoper het recht om van de koper een prestatie eisen die overeenkomt met de door de verkoper betaalde normale huur, volgens de plaats, het tijdstip en de oppervlakte van de ruimte waar de niet door de koper overgenomen goederen zijn opgeslagen.

Het retourformulier kan hier worden gedownload (klik om te downloaden) 

 

6. PRIVACY BELEID

6.1 Deze verklaring over de bescherming van persoonlijke gegevens is alleen van toepassing op de E-shop www.mardosport.nl van het bedrijf SKI MOUNTAINS s. r. o., dat voor de doeleinden van deze verklaring ook de beheerder van de persoonsgegevens is (hierna "de beheerder").

6.2 Het onderwerp van persoonlijke gegevens is de gebruiker van de E-shop www.mardosport.nl, die de bestelling in deze E-shop heeft ingevuld en verzonden of een koopovereenkomst heeft gesloten met de beheerder.

6.3 Bij het opslaan van persoonsgegevens houdt de beheerder zich aan Wet nr. 18/2018 Coll. Met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de normen van het Europees Parlement en de Raad nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van fysieke entiteiten in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG).

6.4 De beheerder verzamelt enkele hieronder gespecificeerde persoonsgegevens, die voornamelijk nodig zijn voor de uitvoering van rechten en plichten die voortvloeien uit bestellingen en koopovereenkomsten die voortvloeien uit de werking van de E-shop op www.mardosport.nl of voor de ontwikkeling van diensten en het verbeteren van de beheersbaarheid van deze E-shop, vereenvoudiging aankoopproces, etc.

6.5 De beheerder verwerkt persoonsgegevens in elektronische vorm op geautomatiseerde wijze of in gedrukte vorm op niet-geautomatiseerde wijze.

6.6 De beheerder verzamelt geen gevoelige of bijzondere persoonlijke gegevens over eigendommen en eigendomsomstandigheden, nationale, raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, lidmaatschap van politieke partijen, religie, gezondheid, seksuele geaardheid, enz.

6.7 De persoonsgegevens van de betrokkene worden door de beheerder verwerkt voor zover nodig voor de uitoefening van de rechten en plichten die voortvloeien uit de bestellingen en koopovereenkomsten, waarbij de klant optreedt als een tweede partij bij dergelijke transacties, evenals het onderwerp van hun persoonlijke gegevens. Dit gebeurt op basis van art. 6.1.B) en 6.1.c) van de normen van het Europees Parlement en de Raad nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van fysieke entiteiten in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (AVG), die de uitvoering van de overeenkomst mogelijk maken door de beheerder met de toestemming van de klant op een OPT-OUT-manier, met betrekking tot het erkennen van het gebruik van persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden, ingevoerd in het bestelformulier in de E-shop www.mardosport.nl.

Door akkoord te gaan met het gebruik van persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden en door de wetten met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens voor deze doeleinden te erkennen, gaat de betrokkene ermee akkoord dat hij / zij op de hoogte is van zijn / haar rechten op het gebruik van persoonlijke gegevens, in het bijzonder:

 • Het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens van de beheerder,

 • Het recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen in geval van onjuistheid of onnauwkeurigheid,

 • Het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens of om beperking van de verwerking ervan,

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens,

 • Het recht op overdracht van uw persoonlijke gegevens,

 • Herroepingsrecht, wat geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens vóór intrekking

 • Het recht om een ​​klacht in te dienen tegen het verwerkingsproces van persoonsgegevens bij de beheerder voor de verwerking bij de toezichthoudende autoriteit, het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

6.8 De beheerder heeft het recht om zijn privacy beleid te wijzigen om zijn huidige benadering van de bescherming van persoonsgegevens te weerspiegelen. In het geval van een dergelijke wijziging wordt de betrokkene op de hoogte gebracht, bijv. door publicatie in de Algemene voorwaarden van de E-shop www.mardosport.nl.

6.9 Alle persoonsgegevens worden door de beheerder op vrijwillige basis verkregen, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn voor de documentatie van belasting- en boekhoudkundige gegevens door de verantwoordelijke voor de overheid of voor het nakomen van verplichtingen.

6.10 De betrokkene kan de beheerder verzoeken om toestemming omtrent gebruik van persoonsgegevens te wissen, wijzigen, aan te passen of in te trekken bij info@mardosport.nl.

6.11 De beheerder verzamelt alleen gegevens op basis van een wettelijke reden, gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van rechten en plichten die voortvloeien uit bestellingen en koopovereenkomsten die zijn gesloten met de klant in de E-shop www.mardosport.nl. De volgende gegevens zijn vereist voor de uitvoering van zakelijke relaties en juridische documenten:

 • Naam en achternaam (voor een bedrijf ook de naam, Ondernemingsnummer en BTW-nummer),

 • Woonadres / factuuradres,

 • Afleveradres,

 • E-mail adres,

 • Telefoon nummer.

De beheerder verzamelt geen gegevens of voor enig ander doel dan wettelijk. In gevallen waarin dergelijke gegevens door de beheerder zouden worden verzameld, gebeurt dit op basis van toestemming van de betrokkene (bijv. speciale toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, verleend in het bestelformulier van de E-shop www.mardosport.nl).

6.12 De beheerder verbindt zich ertoe om de toevertrouwde persoonlijke gegevens beschreven in de vorige paragraaf niet aan een derde partij te verstrekken (met uitzondering van de contractuele verwerkers van de beheerder), zelfs niet voor een commercieel aanbod dat geen verband houdt met de E-shop www.mardosport.nl zonder de toestemming van de betrokkene. De beheerder verbindt zich er verder toe om persoonsgegevens uit de databank te verwijderen op verzoek van de betrokkene en zonder opgaaf van reden, maar met uitzondering van die welke betrekking hebben op de verplichting om de klant te identificeren met betrekking tot de belastingwetgeving en die welke zich bevinden op het moment van verwijdering in beveiligde back-updatabases van de beheerder.

 

7. COOKIES 

De koper stemt ermee in om de zogenaamde cookies op zijn computer op te slaan. Als het mogelijk is om een ​​aankoop te doen op de website en de verplichtingen van de verkoper uit het koopcontract na te komen, zonder de zogenaamde cookies op de computer van de koper op te slaan, kan de koper de toestemming onder de vorige zin te allen tijde intrekken.

 

8. SLOTBEPALINGEN 

Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor alle koopovereenkomsten die tussen de leverancier en de klant worden gesloten.

De leverancier behoudt zich het recht voor om de zakelijke voorwaarden te wijzigen. Hij zal de gewijzigde voorwaarden op gepaste wijze aankondigen op de website www.mardosport.nl en in zijn bedrijven ten minste één maand voordat de nieuwe Algemene voorwaarden van kracht worden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aankopen in de E-shop www.mardosport.nl beheerd door SKI MOUNTAINS s. r. o.

Verder:

8.1 Verkoper heeft het recht om de wederzijdse documentatie en de overeenkomst in elektronische vorm samen met de relevante Algemene voorwaarden gedurende 5 jaar te bewaren en te archiveren. Het gearchiveerde contract is niet beschikbaar voor de koper. De Slowaakse taal wordt aangeboden voor het sluiten van het contract. De koper heeft het recht om de essentie van het contract in elektronische vorm te reproduceren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

8.2 Voor het bezorgen van elektronische berichten gericht aan de koper geldt, dat indien de verkoper geen foutmelding ontvangt over de onmogelijkheid van aflevering van het bericht (e-mail of sms-bericht) op het opgegeven e-mailadres, resp. telefoonnummer van de koper (gsm), dit bericht (e-mail of sms) wordt als afgeleverd beschouwd op de volgende dag na verzending. Voor het bezorgen van elektronische berichten gericht aan de verkoper (e-mail) geldt, dat indien de koper geen foutmelding krijgt over de onmogelijkheid van bezorging van het bericht (e-mail of sms-bericht) op het opgegeven e-mailadres, resp. telefoonnummer van de verkoper (gsm), dit bericht (e-mail of sms) wordt als afgeleverd beschouwd de volgende dag na verzending. Een zending wordt geacht te zijn afgeleverd, zelfs indien de geadresseerde weigert deze in ontvangst te nemen, of zelfs indien de geadresseerde deze niet afneemt door zijn eigen schuld of nalatigheid. In dit geval wordt het geacht te zijn afgeleverd na het verstrijken van de bewaartermijn op het postkantoor in de door de afzender bepaalde duur en de retourzending van de zending aan de afzender, waarvan de afzender onbeschadigd bewijs moet aantonen. Kennisgevingen die via een koeriersdienst (Slovenská pošta, UPS) zijn afgeleverd, worden als afgeleverd beschouwd op het moment van ontvangst door de contractant. In geval van een mislukte levering door koeriersdienst, wordt dit beschouwd als het moment van levering op de derde dag na de eerste poging tot levering, terwijl de uitvoering van de poging tot levering zal worden bewezen door een verklaring van de koerier - koeriersdienst. Het is het exclusieve recht van de verkoper om te beslissen in welke vorm en in welke gevallen hij via deze vorm (sms of e-mail of op een andere geschikte manier) met de koper zal communiceren.

8.3 Als er wordt bewezen dat een van de bepalingen van de AV of de overeenkomst ongeldig of nietig is, leidt een dergelijke ongeldigheid of nietigheid niet tot de ongeldigheid of nietigheid van andere bepalingen van de overeenkomst / AV /. In een dergelijk geval verbinden de partijen zich ertoe om een ​​dergelijke ongeldige of nietige bepaling onmiddellijk te vervangen door een nieuwe, zodat het behouden doel dat wordt nagestreefd door de relevante ongeldige of nietige bepaling ten tijde van de aanneming ervan of sluiting van deze overeenkomst.

8.4 Alle acties van de handelaar vallen onder de controle van het Slowaakse Commerciële Inspectiebureau (SCIB) voor de lokale Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1. Het toepasselijke recht is het recht van de Slowaakse Republiek. Alle geschillen die voortvloeien uit de AV, de overeenkomst of in verband daarmee, inclusief geschillen over de levering van goederen, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken in de Slowaakse Republiek.

8.5 De AV zijn geldig en bindend vanaf de datum van publicatie op de website van de verkoper en het is mogelijk ze in te zien op de maatschappelijke zetel van de koper. De verkoper behoudt zich het recht voor om ze naar eigen goeddunken te annuleren, te wijzigen, aan te passen of te vervangen door nieuwe, op voorwaarde dat de gesloten overeenkomsten onderhevig zijn aan de AV die geldig zijn op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst. Door zich te registreren, de bestelling te verzenden en aan het einde van het bestelproces te klikken op de toestemming voor de bewoordingen van de AV op www.mardosport.nl, bevestigt de koper dat hij de retourprocedure (artikel 5) heeft gelezen en ermee akkoord gaat, aangezien ze als onderdeel van de contractuele relatie worden beschouwt.

 

9. ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Als de klant niet tevreden is met de manier waarop de verkoper de retour heeft afgehandeld of van mening is dat de verkoper zijn rechten heeft geschonden, heeft hij de mogelijkheid om contact op te nemen met de verkoper met een verzoek om correctie. Als de verkoper niet binnen 30 dagen na de verzenddatum op dit verzoek reageert of negatief reageert, kan de klant alternatieve geschillenbeslechting (AGB) initiëren met de juiste arbitrage-instantie.

De arbiter onderzoekt het voorstel om te zien of ze een AGB kan starten of dat ze het voorstel verwerpt op grond van de AGB-regels. De arbiter brengt de klant op de hoogte van de weigering.

Zodra de AGB is gestart, neemt de arbiter contact op met beide partijen bij het geschil en tracht hij het geschil tussen hen op te lossen door compromissen te zoeken, zodat de rechten van de betrokken partijen worden gerespecteerd. In het geval van AGB richt de arbiter zich tot de partijen bij het geschil, in het bijzonder elektronisch of telefonisch, om het geschil zo snel mogelijk op te lossen; de arbiter moet het geschil binnen 90 dagen oplossen (verlenging van de termijn is mogelijk in complexe gevallen).

Het doel van de AGB is om een ​​compromisoplossing te vinden voor de partijen bij het geschil en hen zo te helpen bij het sluiten van een privaatrechtelijke overeenkomst.

Indien de partijen bij het geschil het echter niet eens zijn, maar de schending van de rechten van de klant duidelijk is, stelt de arbiter een met redenen omkleed advies op voor de klant waarin zijn rechten worden toegelicht en dat als basis kan dienen voor het opstellen van een gerechtelijke procedure.

De klant kan een alternatief geschil aanvragen bij:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Het is ook mogelijk om een ​​lijst met instanties van alternatieve geschillenbeslechting te vinden op de website van het Ministerie van Economische Zaken van de Slowaakse Republiek - www.mhsr.sk